Tag: Từ vựng

LỌC THEO:

2Step - Nhịp 2/4

Ed Sheeran
3.910 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Rumors - Tin Đồn

Jake Miller
3.776 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt

Sh-Boom

The Chords
3.765 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt