TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Thái Lan bắt giữ năm tàu đánh cá Việt Nam - Thailand detains five Vietnamese fishing boats

Thái Lan bắt giữ năm tàu đánh cá Việt Nam - Thailand detains five Vietnamese fishing boats
Thai authorities have detained five Vietnamese fishing boats with 28 fishermen aboard for violating their territorial sea and illegal fishing.
Giới chức trách Thái Lan đã bắt giữ năm tàu đánh cá Việt Nam với 28 ngư dân trên tàu vi phạm lãnh hải của họ và đánh bắt cá bất hợp pháp.

The boats included three from southernmost Ca Mau province and two from Mekong delta Kien Giang province.
Các tàu thuyền này bao gồm ba tàu từ đất mũi Cà Mau và hai tàu từ đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Kiên Giang.

Vietnam’s Embassy in Thailand is working with Thai authorities to clarify information and carry out citizen protection procedures.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang làm việc với các nhà chức trách Thái Lan để làm rõ thông tin và thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân.

Commander of Naval Region 2 of the Thai Royal Navy and Rear Admiral Pornchai Pinthong said three Ca Mau’s fishing boats with 15 fishermen were stopped in the sea area around 20 kilometres off Pattani province’s coast while harvesting holothurian.
Lệnh Vùng Hải quân 2 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Chuẩn Đô đốc Pornchai Pinthong cho biết: ba tàu đánh cá của Cà Mau có 15 ngư dân đã bị chặn lại tại vùng biển khoảng 20 km ngoài khơi ven biển tỉnh Pattani trong khi thu hoạch hải sâm.

Kien Giang’s fishing boats with 13 fishermen were arrested on October 24 while illegally fishing off the coast of Nakhon Si Thamarat province.
Thuyền đánh cá của tỉnh Kiên Giang với 13 ngư dân bị bắt vào ngày 24/10 trong khi đánh bắt cá bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển tỉnh Nakhon Si Thammarat.

All fishermen have been brought to the navy base in Songkhla province and they will be put on trial for encroaching territorial sea and fishing illegally.
Tất cả các ngư dân đã được đưa đến căn cứ hải quân ở tỉnh Songkhla và họ sẽ bị đưa vào phiên xử án xâm lấn lãnh thổ biển và đánh bắt cá bất hợp pháp.-VNA


BÀI LIÊN QUAN

Cảnh sát ở Đức đã bắt giữ kẻ ăn thịt người - German policeman arrested in possible 'cannibal' case
Cảnh sát ở Đức đã bắt giữ kẻ ăn thịt...
Investigators believe that the two men met via an internet...

Các từ vựng chỉ trạng thái, cảm xúc trong tiếng Anh
Các từ vựng chỉ trạng thái, cảm xúc ...
Các từ vựng chỉ trạng thái, cảm xúc trong tiếng Anh Các từ v...

Việc sa thải - The layoffs
Việc sa thải - The layoffs
The layoffs are part of rolling job cuts that have been on...

Yêu cầu im lặng trong tiếng Anh
Yêu cầu im lặng trong tiếng Anh
 Yêu cầu im lặng trong tiếng Anh - Câu nói động viên hàng ngày...