TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Lời dịch Who Let the Dogs Out? – Baha Men

Ý nghĩa bài hát Who Let the Dogs Out? - Baha Men dịch sang tiếng Việt như thế nào? Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Who Let the Dogs Out? nhé!

Bạn có bao giờ thắc mắc, liệu Who Let the Dogs Out chỉ là một bài hát thuần tính giải trí hay mang một thông điệp, ẩn ý sâu xa?

Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Who Let the Dogs Out? nhé!

Thông tin nghệ sĩ

Nhóm Baha Men

loi-dich-who-let-the-dogs-out-baha-men1.jpg

Video bài hát Who Let the Dogs Out? – Baha Men

Lời dịch Who Let the Dogs Out? Song ngữ

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Well. the party was nice, the party was pumping

Tiệc đang vui, đang căng đét

Hey, Yippie-Yi-Yo

Hey, Yippie-Yi-Yo

And everybody having a ball

Mọi người đang quẩy sung

Hah, ho, Yippie-Yi-Yo

Hah, ho, Yippie-Yi-Yo

Until the fellas started the name calling

Cho đến khi những anh bạn bắt đầu gọi những cái tên xấu xí

Yippie-Yi-Yo

Yippie-Yi-Yo

And the girls respond to the call

Và những cô gái đã phản ứng với tiếng gọi đó

I heard a woman shout out

Tôi nghe thấy tiếng một cô quát lên

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

I see you're little speedboat head up our coast

Tôi thấy các ông như cái thuyền cao tốc tính đâm vào bờ biển của chúng tôi

She really want to skip town

Cô ấy thật sự muốn bỏ đi rồi đấy

Get back gruffy, back scruffy

Lùi lại đi đồ cục cằn, đồ bẩn bựa

Get back, you flea-infested mongrel!

Lùi lại, đồ cẩu lai đầy rận!

Gonna tell myself, "Hey man, no get angry

Tôi tự nhủ, "Thôi nào, đừng có cáu

Hey, Yippie-Yi-Yo

Hey, Yippie-Yi-Yo

To any girls calling them canine"

Với các cô gái gọi những gã đó là cờ-hó"

Hey, Yippie-Yi-Yo

Hey, Yippie-Yi-Yo

But they tell me "Hey man, It's part of the party!

Nhưng bọn họ lại còn nói với tôi rằng "Này anh bạn, đó là một phần của bữa tiệc mà!

Yippie-Yi-Yo

Yippie-Yi-Yo

You put a woman in front and her man behind"

Ông chỉ quan tâm đến cô gái thôi, còn thằng bạn trai cô ấy thì vứt qua một bên

I heard a woman shout out

Tôi nghe thấy tiếng một cô quát lên

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Say, a doggy is nutting if he don't have a bone

Người ta bảo, chó sẽ nổi điên lên nếu không được gặm xương

Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it

Ôi cún ơi, giữ chặt khúc xương của cưng đi. Ôi cún ơi, giữ chặt nó đi nhé

A doggy is nutting if he don't have a bone

Chó sẽ nổi điên lên nếu không được gặm xương

Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it

Ôi cún ơi, giữ chặt khúc xương của cưng đi. Ôi cún ơi, giữ chặt nó đi nhé

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

I see you're little speedboat head up our coast

Tôi thấy các ông như cái thuyền cao tốc tính đâm vào bờ biển của chúng tôi

She really want to skip town

Cô ấy thật sự muốn bỏ đi rồi đấy

Get back gruffy, back scruffy

Lùi lại đi đồ cục cằn, đồ bẩn bựa

Get back, you flea-infested mongrel!

Lùi lại, đồ cẩu lai đầy rận!

Well, if I was a dog

Này, nếu tôi là chó ấy mà

The party is on

Thì khi bữa tiệc bắt đầu

I gotta get my groove 'cause my mind done gone

Tôi sẽ an phận vì tâm trí tôi đã dành hết cho tiệc tùng rồi

Do you see the rays coming from my eye

Ông không nhìn thấy chùm tia loé lên từ mắt tôi

Walking through the place that Diji man is breakin' it down?

Dạo qua chỗ kia và bị thằng cha tên Diji chặn lại à?

Me and my white short shorts and I can't see color, any color will do

Dải màu của tôi ngắn lắm nên tôi có nhìn được màu đâu, màu gì chẳng được

I'll stick on you, that's why they call me Pitbull

Tôi sẽ bám lấy ông, đó là lý do tại sao người ta gọi tôi là Pitbull

'Cause I'm the man of the land

Vì tôi là chúa đất này

When they see me, they say "Woo!"

Thấy tôi là người ra phải thốt lên "Hú!"

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Woof, woof, woof, woof, woof

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Who let the dogs out?

Ai thả chó ra thế?

Lời Who Let the Dogs Out? Tiếng Anh

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Well. the party was nice, the party was pumping

Hey, Yippie-Yi-Yo

And everybody having a ball

Hah, ho, Yippie-Yi-Yo

Until the fellas started the name calling

Yippie-Yi-Yo

And the girls respond to the call

I heard a woman shout out

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

I see you're little speedboat head up our coast

She really want to skip town

Get back gruffy, back scruffy

Get back, you flea-infested mongrel!

Gonna tell myself, "Hey man, no get angry

Hey, Yippie-Yi-Yo

To any girls calling them canine"

Hey, Yippie-Yi-Yo

But they tell me "Hey man, It's part of the party!

Yippie-Yi-Yo

You put a woman in front and her man behind"

I heard a woman shout out

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Say, a doggy is nutting if he don't have a bone

Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it

A doggy is nutting if he don't have a bone

Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

I see you're little speedboat head up our coast

She really want to skip town

Get back gruffy, back scruffy

Get back, you flea-infested mongrel!

Well, if I was a dog

The party is on

I gotta get my groove 'cause my mind done gone

Do you see the rays coming from my eye

Walking through the place that Diji man is breakin' it down?

Me and my white short shorts and I can't see color, any color will do

I'll stick on you, that's why they call me Pitbull

'Cause I'm the man of the land

When they see me, they say "Woo!"

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Woof, woof, woof, woof, woof

Who let the dogs out?

Lời dịch Who Let the Dogs Out? Tiếng Việt

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Tiệc đang vui, đang căng đét

Hey, Yippie-Yi-Yo

Mọi người đang quẩy sung

Hah, ho, Yippie-Yi-Yo

Cho đến khi những anh bạn bắt đầu gọi những cái tên xấu xí

Yippie-Yi-Yo

Và những cô gái đã phản ứng với tiếng gọi đó

Tôi nghe thấy tiếng một cô quát lên

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Tôi thấy các ông như cái thuyền cao tốc tính đâm vào bờ biển của chúng tôi

Cô ấy thật sự muốn bỏ đi rồi đấy

Lùi lại đi đồ cục cằn, đồ bẩn bựa

Lùi lại, đồ cẩu lai đầy rận!

Tôi tự nhủ, "Thôi nào, đừng có cáu

Hey, Yippie-Yi-Yo

Với các cô gái gọi những gã đó là cờ-hó"

Hey, Yippie-Yi-Yo

Nhưng bọn họ lại còn nói với tôi rằng "Này anh bạn, đó là một phần của bữa tiệc mà!

Yippie-Yi-Yo

Ông chỉ quan tâm đến cô gái thôi, còn thằng bạn trai cô ấy thì vứt qua một bên

Tôi nghe thấy tiếng một cô quát lên

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Người ta bảo, chó sẽ nổi điên lên nếu không được gặm xương

Ôi cún ơi, giữ chặt khúc xương của cưng đi. Ôi cún ơi, giữ chặt nó đi nhé

Chó sẽ nổi điên lên nếu không được gặm xương

Ôi cún ơi, giữ chặt khúc xương của cưng đi. Ôi cún ơi, giữ chặt nó đi nhé

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Tôi thấy các ông như cái thuyền cao tốc tính đâm vào bờ biển của chúng tôi

Cô ấy thật sự muốn bỏ đi rồi đấy

Lùi lại đi đồ cục cằn, đồ bẩn bựa

Lùi lại, đồ cẩu lai đầy rận!

Này, nếu tôi là chó ấy mà

Thì khi bữa tiệc bắt đầu

Tôi sẽ an phận vì tâm trí tôi đã dành hết cho tiệc tùng rồi

Ông không nhìn thấy chùm tia loé lên từ mắt tôi

Dạo qua chỗ kia và bị thằng cha tên Diji chặn lại à?

Dải màu của tôi ngắn lắm nên tôi có nhìn được màu đâu, màu gì chẳng được

Tôi sẽ bám lấy ông, đó là lý do tại sao người ta gọi tôi là Pitbull

Vì tôi là chúa đất này

Thấy tôi là người ra phải thốt lên "Hú!"

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu

Ai thả chó ra thế?

Xem video phụ đề song ngữ

Download lời dịch

Trên đây là lời dịch Who Let the Dogs Out? – Baha Men mà Toomva muốn mang đến bạn.

Hãy thường xuyên ghé thăm chuyên mục Lời Dịch Bài Hát của Toomva để hiểu thêm ý nghĩa của những bài hát tiếng Anh khi được dịch sang tiếng Việt, bạn nhé!

Ngoài ra, Toomva xin giới thiệu tới bạn mục học tiếng Anh qua bài hát trên Toomva với phụ đề song ngữ và chức năng tra từ điển ngay trong khi bạn đang xem bài hát, rất tiện lợi!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn có một ngày học tập, làm việc thật hiệu quả!

BÀI LIÊN QUAN

SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịch chuẩn – đĩa 1A
SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịc...
Tiếng Anh lớp 5 và những khó khăn   Lớp 5 là một mốc rất quan ...

Lời dịch Savage Love – Jason Deruno [Học tiếng Anh qua bài hát với Toomva]
Lời dịch Savage Love – Jason Deruno ...
  Học từ vựng tiếng Anh qua bài hát Savage Love – Jason Deruno...

Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Cũng như khi bạn đọc báo Tiếng Việt vậy. - Đọc báo giúp bạn ti...

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng A...
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh >> Câu hỏi "How" ...