TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Lời dịch Eyes, Nose, Lips – Eric Nam

Cùng học tiếng Anh qua lời dịch Eyes, Nose, Lips của Eric Nam với Toomva.com nhé!

Eyes, Nose, Lips, bản cover rất thành công của Eric Nam từ hit đình đám của Taeyang, thành viên nhóm BIGBANG. Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Eyes, Nose, Lips nhé!

 

Thông tin ca sĩ:

Ca sĩ Eric Nam

 

 

 

Video bài hát Eyes, Nose, Lips – Eric Nam

 

Lời dịch Song ngữ

Tell me is it really hard to see

Nói cho anh biết, việc đó khó thấy vậy sao

That you make it so hard on me?

Rằng em làm anh khổ đến thế nào ấy?

But go ahead and sting me with your lips

Nhưng hãy cứ tiếp tục làm anh đau bằng bờ môi ấy đi

‘Cause you’re just about to kill me

Vì dù sao thì em cũng sắp giết chết anh rồi

Won’t you set me free?

Em giải thoát cho anh được không?

But give me one more glance as you walk away

Nhưng hãy trao cho anh thêm một ánh nhìn trước khi em ra đi

Smile like everything’s gonna be okay

Hãy mỉm cười như thể mọi chuyện đều ổn

When I’m needin’ you again

Để mỗi khi anh cần em

I’ll see you in my head

Anh sẽ thấy em trong tâm trí

I’ll remember as if everything’s always just the same

Anh sẽ nhớ như thể mọi thứ vẫn luôn nguyên vẹn

I know I’ve been cruel in my selfish ways

Anh mình đã ích kỷ đến tàn nhẫn

I’m lookin’ like a fool in the end

Để sau cùng anh trông như một tên ngốc

I'm sorry if I hurt you, oh, baby

Anh xin lỗi nếu anh làm em tổn thương, em à

Baby, please just talk to me

Em yêu, xin em hãy nói với anh một lời

Lookin’ like a fool

Trông anh như một tên ngốc

Gotta get away from you

Phải rời xa em

Oh, tell me what do I do?

Ôi, hãy cho anh biết phải làm gì?

In your eyes, nose, lips

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi em

The way you used to touch my skin

Cách em từng chạm lên da thịt anh

Your head down to your toes

Từ đầu đến chân em

It’s like you’re standin’ right in front of me now

Như thể em đang đứng ngay trước mắt tôi

Though the light’s gone darker now

Dù rằng giờ đây ánh sáng đã dần phai nhạt

You’ve just gone way too far

Em đã ra đi về nơi quá xa xôi

I’ll keep you in my heart

Anh sẽ giữ em trong trái tim

Though it kills me to say it now

Dù anh đang chết dần khi phải nói điều này

Baby, I’ll get over you

Em yêu, anh sẽ phải quên em thôi

Baby, I just love you so much

Em à, anh yêu em nhiều lắm

But I guess it wasn’t enough

Nhưng chắc nhiêu đó vẫn chưa đủ

Can I see you once again?

Cho anh được nhìn em một lần nữa được không?

‘Cause I’m dying from this pain, oh

Anh như đang trong cơn hấp hối với nỗi đau này, oh

Take me out of the rain

Hãy đưa anh thoát khỏi cơn mưa này

Never thought I would be one to cry

Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ là người phải khóc

But you were always there standin’ by my side

Nhưng em đã luôn đứng bên cạnh anh

In all pictures you and I

Trong tất cả những bức ảnh em và anh

In love until we die

Yêu đến khi đôi ta lìa đời

Now imagin’ that we would be ones to say goodbye

Giờ mường tượng ra cảnh đôi ta nói lời chia tay

I know I’ve been cruel in my selfish ways

Anh mình đã ích kỷ đến tàn nhẫn

I’m lookin’ like a fool in the end

Để sau cùng anh trông như một tên ngốc

I'm sorry if I hurt you, oh, baby

Anh xin lỗi nếu anh làm em tổn thương, em à

Baby, please just talk to me

Em yêu, xin em hãy nói với anh một lời

Lookin’ like a fool

Trông anh như một tên ngốc

Gotta get away from you

Phải rời xa em

Oh, tell me what do I do?

Ôi, hãy cho anh biết phải làm gì?

In your eyes, nose, lips

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi em

The way you used to touch my skin

Cách em từng chạm lên da thịt anh

Your head down to your toes

Từ đầu đến chân em

It’s like you’re standin’ right in front of me now

Như thể em đang đứng ngay trước mắt anh

Though the light’s gone darker now

Dù rằng giờ đây ánh sáng đã dần phai nhạt

You’ve just gone way too far

Em đã ra đi về nơi quá xa xôi

I’ll keep you in my heart

Anh sẽ giữ em trong trái tim

Though it kills me to say it now

Dù anh đang chết dần khi phải nói điều này

Baby, I’ll get over you

Em yêu, anh sẽ phải quên em thôi

The way you used to look into this heart of mine

Cảnh em nhìn thấu trái tim anh

And the temperature that you left all over the room

Và hơi ấm em để vương lại khắp căn phòng

I love you, I love you

Anh yêu em, anh yêu em

Come back to me, don’t leave me all alone

Về với anh, đừng bỏ anh lại một mình

In your eyes, nose, lips

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi em

The way you used to touch my skin

Cách em từng chạm lên da thịt anh

Your head down to your toes

Từ đầu đến chân em

It’s like you’re standin’ right in front of me now

Như thể em đang đứng ngay trước mắt tôi

Though the light’s gone darker now

Dù rằng giờ đây ánh sáng đã dần phai nhạt

You’ve just gone way too far

Em đã ra đi về nơi quá xa xôi

I’ll keep you in my heart

Anh sẽ giữ em trong trái tim

Though it kills me to say it now

Dù anh đang chết dần khi phải nói điều này

Baby, I’ll get over you

Em yêu, anh sẽ phải quên em thôi

 

Lời Tiếng Anh

Tell me is it really hard to see

That you make it so hard on me?

But go ahead and sting me with your lips

‘Cause you’re just about to kill me

Won’t you set me free?

But give me one more glance as you walk away

Smile like everything’s gonna be okay

When I’m needin’ you again

I’ll see you in my head

I’ll remember as if everything’s always just the same

I know I’ve been cruel in my selfish ways

I’m lookin’ like a fool in the end

I'm sorry if I hurt you, oh, baby

Baby, please just talk to me

Lookin’ like a fool

Gotta get away from you

Oh, tell me what do I do?

In your eyes, nose, lips

The way you used to touch my skin

Your head down to your toes

It’s like you’re standin’ right in front of me now

Though the light’s gone darker now

You’ve just gone way too far

I’ll keep you in my heart

Though it kills me to say it now

Baby, I’ll get over you

Baby, I just love you so much

But I guess it wasn’t enough

Can I see you once again?

‘Cause I’m dying from this pain, oh

Take me out of the rain

Never thought I would be one to cry

But you were always there standin’ by my side

In all pictures you and I

In love until we die

Now imagin’ that we would be ones to say goodbye

I know I’ve been cruel in my selfish ways

I’m lookin’ like a fool in the end

I'm sorry if I hurt you, oh, baby

Baby, please just talk to me

Lookin’ like a fool

Gotta get away from you

Oh, tell me what do I do?

In your eyes, nose, lips

The way you used to touch my skin

Your head down to your toes

It’s like you’re standin’ right in front of me now

Though the light’s gone darker now

You’ve just gone way too far

I’ll keep you in my heart

Though it kills me to say it now

Baby, I’ll get over you

The way you used to look into this heart of mine

And the temperature that you left all over the room

I love you, I love you

Come back to me, don’t leave me all alone

In your eyes, nose, lips

The way you used to touch my skin

Your head down to your toes

It’s like you’re standin’ right in front of me now

Though the light’s gone darker now

You’ve just gone way too far

I’ll keep you in my heart

Though it kills me to say it now

Baby, I’ll get over you

 

Lời Tiếng Việt

Nói cho anh biết, việc đó khó thấy vậy sao

Rằng em làm anh khổ đến thế nào ấy?

Nhưng hãy cứ tiếp tục làm anh đau bằng bờ môi ấy đi

Vì dù sao thì em cũng sắp giết chết anh rồi

Em giải thoát cho anh được không?

Nhưng hãy trao cho anh thêm một ánh nhìn trước khi em ra đi

Hãy mỉm cười như thể mọi chuyện đều ổn

Để mỗi khi anh cần em

Anh sẽ thấy em trong tâm trí

Anh sẽ nhớ như thể mọi thứ vẫn luôn nguyên vẹn

Anh mình đã ích kỷ đến tàn nhẫn

Để sau cùng anh trông như một tên ngốc

Anh xin lỗi nếu anh làm em tổn thương, em à

Em yêu, xin em hãy nói với anh một lời

Trông anh như một tên ngốc

Phải rời xa em

Ôi, hãy cho anh biết phải làm gì?

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi em

Cách em từng chạm lên da thịt anh

Từ đầu đến chân em

Như thể em đang đứng ngay trước mắt tôi

Dù rằng giờ đây ánh sáng đã dần phai nhạt

Em đã ra đi về nơi quá xa xôi

Anh sẽ giữ em trong trái tim

Dù anh đang chết dần khi phải nói điều này

Em yêu, anh sẽ phải quên em thôi

Em à, anh yêu em nhiều lắm

Nhưng chắc nhiêu đó vẫn chưa đủ

Cho anh được nhìn em một lần nữa được không?

Anh như đang trong cơn hấp hối với nỗi đau này, oh

Hãy đưa anh thoát khỏi cơn mưa này

Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ là người phải khóc

Nhưng em đã luôn đứng bên cạnh anh

Trong tất cả những bức ảnh em và anh

Yêu đến khi đôi ta lìa đời

Giờ mường tượng ra cảnh đôi ta nói lời chia tay

Anh mình đã ích kỷ đến tàn nhẫn

Để sau cùng anh trông như một tên ngốc

Anh xin lỗi nếu anh làm em tổn thương, em à

Em yêu, xin em hãy nói với anh một lời

Trông anh như một tên ngốc

Phải rời xa em

Ôi, hãy cho anh biết phải làm gì?

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi em

Cách em từng chạm lên da thịt anh

Từ đầu đến chân em

Như thể em đang đứng ngay trước mắt anh

Dù rằng giờ đây ánh sáng đã dần phai nhạt

Em đã ra đi về nơi quá xa xôi

Anh sẽ giữ em trong trái tim

Dù anh đang chết dần khi phải nói điều này

Em yêu, anh sẽ phải quên em thôi

Cảnh em nhìn thấu trái tim anh

Và hơi ấm em để vương lại khắp căn phòng

Anh yêu em, anh yêu em

Về với anh, đừng bỏ anh lại một mình

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi em

Cách em từng chạm lên da thịt anh

Từ đầu đến chân em

Như thể em đang đứng ngay trước mắt tôi

Dù rằng giờ đây ánh sáng đã dần phai nhạt

Em đã ra đi về nơi quá xa xôi

Anh sẽ giữ em trong trái tim

Dù anh đang chết dần khi phải nói điều này

Em yêu, anh sẽ phải quên em thôi

 

Xem video phụ đề song ngữ

 

Download lời dịch

 

Trên đây là lời dịch Eyes, Nose, Lips – Eric Nam.
Xin giới thiệu tới bạn mục học tiếng Anh qua bài hát trên Toomva với phụ đề song ngữ và chức năng tra từ điển ngay trong khi bạn đang xem bài hát, rất tiện nhé!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn một ngày học tập, làm việc hiệu quả!

BÀI LIÊN QUAN

SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịch chuẩn – đĩa 1A
SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịc...
Tiếng Anh lớp 5 và những khó khăn   Lớp 5 là một mốc rất quan ...

Lời dịch Savage Love – Jason Deruno [Học tiếng Anh qua bài hát với Toomva]
Lời dịch Savage Love – Jason Deruno ...
  Học từ vựng tiếng Anh qua bài hát Savage Love – Jason Deruno...

Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Cũng như khi bạn đọc báo Tiếng Việt vậy. - Đọc báo giúp bạn ti...

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng A...
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh >> Câu hỏi "How" ...