TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Lời dịch Easy – Paula DeAnda ft. Bow Wow

Ý nghĩa bài hát Easy – Paula DeAnda ft. Bow Wow dịch sang tiếng Việt như thế nào? Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Easy nhé!

Em xinh đẹp nhưng em không hề dễ dãi. Easy của Paula DeAnda và Bow Wow sẽ dạy cho chúng ta sẽ chỉ cho chúng ta làm một cô gái sang chảnh như thế… 

Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Easy nhé!

Thông tin nghệ sĩ

Ca sĩ Paula DeAnda

Rapper Bow Wow

loi-dich-easy-paula-deanda-ft-bow-wow3.jpg

Video bài hát Easy – Paula DeAnda ft. Bow Wow

Lời dịch Easy Song ngữ

Yeah

Yeah

Paula

Paula

Danger

Nguy hiểm

I might be a young girl, but I know how to have fun

Có thể chị là một cô gái trẻ, nhưng chị biết cách làm sao để vui vẻ

I got them boys chasing me, trying to make me the one

Chị khiến lũ con trai phải theo đuổi chị, cố cưa đổ chị để làm người yêu

When I'm out shopping, it's like having a gun

Chị mà đi mua sắm là như chị cầm súng trong tay

Whatever I wanna get, got them boys caught up

Chị muốn cái gì là các chàng phải mua cho chị cái đó

I know I'm a hot, hot shorty

Chị biết chị là cô nàng, cô nàng nóng bỏng

But you gotta slow down (slow down)

Nhưng chú phải chậm lại (chậm lại)

You don't know me (don't know me)

Chú đã biết chị đâu (đã biết chị đâu)

If you in a hot, hot hurry

Nếu chú cứ nóng, nóng vội quá

Then you gotta go now (go now), back up off me, uh oh (off me)

Thì chú nên té đi (té đi), tránh chị ra, uh oh (tránh chị)

Got them going crazy, you see, uh oh

Chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

'Cause you so damn easy

Bởi vì các chú quá dễ dãi

Oh, I'm much wiser than you think that I act like, you know (you know)

Ồ, chị khôn ngoan hơn chú nghĩ nhiều đấy, chú biết mà (chú biết mà)

Just because I'm a teen it don't mean that I'm slow

Chị xì tin không có nghĩa là chị gà mờ đâu

I think you're a cutie, boy, but you're turning me off

Chị thấy chú cũng xinh trai đấy, chú em, nhưng chú đang làm chị chán mất rồi

Sometimes you gotta play hard to get and then it's on

Đôi khi chú cũng phải ra vẻ cứng thì mới có hứng

I know I'm a hot, hot shorty

Chị biết chị là cô nàng, cô nàng nóng bỏng

But you gotta slow down

Nhưng chú phải chậm lại

You don't know me

Chú đã biết chị đâu

If you in a hot, hot hurry

Nếu chú cứ nóng, nóng vội quá

Then you gotta go now, back up off me, uh oh

Thì chú nên té đi, tránh chị ra, uh oh

Got them going crazy, you see, uh oh

Chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

'Cause you so damn easy

Bởi vì các chú quá dễ dãi

Fo' sho'

Chắc chắn

It's a money ain't a thing, J.R.

Tiền chẳng là cái đinh gì cả, J.R.

I am Bow Weezy

Anh là Bow Weezy

Lil' mama, you so fine

Em gái à, em thật đẹp

What's it gonna take for you to be mine?

Anh thể trao cho em thứ gì để em là của anh?

Now let me upgrade ya

Nào để anh lên đời cho em

Don't listen to your friends, they haters

Đừng nghe lời bạn bè em, toàn bọn ganh ghét

And, umm, them guys so lame

Và, ừm, bọn họ quá nhàm chán

I'm way in biz, they not the same

Anh đang tiến thẳng vào làng giải trí, khác bọt hẳn so với bọn họ

I am far from a beginner

Anh khác xa với bọn lính mới

Put some on your wrist, cold like winter

Đeo lêb cổ tay em thứ trang sức lạnh như mùa đông

Pay no limit on the black cars

Không phải trả một đồng nào cho loạt xế hộp đen

Anything you want, baby, it's yours

Bất cứ thứ gì em muốn, em yêu, nó là của em

You now rollin' with the best, baby

Em đang đối đầu với hạng nhất đấy, em yêu

Plus, I know how to treat you, lady

Còn nữa, anh biết cách yêu chiều em, quý cô à

They call me the modern LL Cool J

Người ta gọi anh là LL Cool J thời hiện đại

All I do is write girl bills

Tất cả những gì anh làm là viết hoá đơn cho em

Bow Weezy, hot like a sauna

Bow Weezy, nóng bỏng như phòng tắm hơi

Me and Paula

Anh và Paula

Now everybody on us

Giờ tất cả mọi người đều phải ngắm nhìn đôi ta

Holla back

Đáp lại anh nào

Got them going crazy, you see, uh oh

Chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

'Cause you so damn easy

Bởi vì các chú quá dễ dãi

Uh oh, got them going crazy, you see, uh oh

Uh oh, chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

'Cause you so damn easy (No, no, no, no, no)

Bởi vì các chú quá dễ dãi (Không, không, không, không, không)

Don't be so damn easy

Đừng có quá dễ dãi như thế

Lời Easy Tiếng Anh

Yeah

Paula

Danger

I might be a young girl, but I know how to have fun

I got them boys chasing me, trying to make me the one

When I'm out shopping, it's like having a gun

Whatever I wanna get, got them boys caught up

I know I'm a hot, hot shorty

But you gotta slow down (slow down)

You don't know me (don't know me)

If you in a hot, hot hurry

Then you gotta go now (go now), back up off me, uh oh (off me)

Got them going crazy, you see, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

'Cause you so damn easy

Oh, I'm much wiser than you think that I act like, you know (you know)

Just because I'm a teen it don't mean that I'm slow

I think you're a cutie, boy, but you're turning me off

Sometimes you gotta play hard to get and then it's on

I know I'm a hot, hot shorty

But you gotta slow down

You don't know me

If you in a hot, hot hurry

Then you gotta go now, back up off me, uh oh

Got them going crazy, you see, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

'Cause you so damn easy

Fo' sho'

It's a money ain't a thing, J.R.

I am Bow Weezy

Lil' mama, you so fine

What's it gonna take for you to be mine?

Now let me upgrade ya

Don't listen to your friends, they haters

And, umm, them guys so lame

I'm way in biz, they not the same

I am far from a beginner

Put some on your wrist, cold like winter

Pay no limit on the black cars

Anything you want, baby, it's yours

You now rollin' with the best, baby

Plus, I know how to treat you, lady

They call me the modern LL Cool J

All I do is write girl bills

Bow Weezy, hot like a sauna

Me and Paula

Now everybody on us

Holla back

Got them going crazy, you see, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

'Cause you so damn easy

Uh oh, got them going crazy, you see, uh oh

Head over heels for me, oh, uh oh

Weak in the knees for me, boy, uh oh

'Cause you so damn easy (No, no, no, no, no)

Don't be so damn easy

Lời dịch Easy Tiếng Việt

Yeah

Paula

Nguy hiểm

Có thể chị là một cô gái trẻ, nhưng chị biết cách làm sao để vui vẻ

Chị khiến lũ con trai phải theo đuổi chị, cố cưa đổ chị để làm người yêu

Chị mà đi mua sắm là như chị cầm súng trong tay

Chị muốn cái gì là các chàng phải mua cho chị cái đó

Chị biết chị là cô nàng, cô nàng nóng bỏng

Nhưng chú phải chậm lại (chậm lại)

Chú đã biết chị đâu (đã biết chị đâu)

Nếu chú cứ nóng, nóng vội quá

Thì chú nên té đi (té đi), tránh chị ra, uh oh (tránh chị)

Chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

Bởi vì các chú quá dễ dãi

Ồ, chị khôn ngoan hơn chú nghĩ nhiều đấy, chú biết mà (chú biết mà)

Chị xì tin không có nghĩa là chị gà mờ đâu

Chị thấy chú cũng xinh trai đấy, chú em, nhưng chú đang làm chị chán mất rồi

Đôi khi chú cũng phải ra vẻ cứng thì mới có hứng

Chị biết chị là cô nàng, cô nàng nóng bỏng

Nhưng chú phải chậm lại

Chú đã biết chị đâu

Nếu chú cứ nóng, nóng vội quá

Thì chú nên té đi, tránh chị ra, uh oh

Chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

Bởi vì các chú quá dễ dãi

Chắc chắn

Tiền chẳng là cái đinh gì cả, J.R.

Anh là Bow Weezy

Em gái à, em thật đẹp

Anh thể trao cho em thứ gì để em là của anh?

Nào để anh lên đời cho em

Đừng nghe lời bạn bè em, toàn bọn ganh ghét

Và, ừm, bọn họ quá nhàm chán

Anh đang tiến thẳng vào làng giải trí, khác bọt hẳn so với bọn họ

Anh khác xa với bọn lính mới

Đeo lêb cổ tay em thứ trang sức lạnh như mùa đông

Không phải trả một đồng nào cho loạt xế hộp đen

Bất cứ thứ gì em muốn, em yêu, nó là của em

Em đang đối đầu với hạng nhất đấy, em yêu

Còn nữa, anh biết cách yêu chiều em, quý cô à

Người ta gọi anh là LL Cool J thời hiện đại

Tất cả những gì anh làm là viết hoá đơn cho em

Bow Weezy, nóng bỏng như phòng tắm hơi

Anh và Paula

Giờ tất cả mọi người đều phải ngắm nhìn đôi ta

Đáp lại anh nào

Chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

Bởi vì các chú quá dễ dãi

Uh oh, chị làm bọn họ điên đảo, chú thấy đấy, uh oh

Đổ rạp vì chị, oh, uh oh

Quỳ gối như kẻ hèn dưới chân chị, chú em, uh oh

Bởi vì các chú quá dễ dãi (Không, không, không, không, không)

Đừng có quá dễ dãi như thế

Xem video phụ đề song ngữ

Download lời dịch

Trên đây là lời dịch Easy – Paula DeAnda ft. Bow Wow mà Toomva muốn mang đến bạn.

Hãy thường xuyên ghé thăm chuyên mục Lời Dịch Bài Hát của Toomva để hiểu thêm ý nghĩa của những bài hát tiếng Anh khi được dịch sang tiếng Việt, bạn nhé!

Ngoài ra, Toomva xin giới thiệu tới bạn mục học tiếng Anh qua bài hát trên Toomva với phụ đề song ngữ và chức năng tra từ điển ngay trong khi bạn đang xem bài hát, rất tiện lợi!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn có một ngày học tập, làm việc thật hiệu quả!

BÀI LIÊN QUAN

Lời dịch Easy on Me – Adele
Lời dịch Easy on Me – Adele
Có thể bạn cũng sẽ thích: Lời dịch Skyfall – Adele Easy on Me ...

SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịch chuẩn – đĩa 1A
SGK Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 có lời dịc...
Tiếng Anh lớp 5 và những khó khăn   Lớp 5 là một mốc rất quan ...

Lời dịch Savage Love – Jason Deruno [Học tiếng Anh qua bài hát với Toomva]
Lời dịch Savage Love – Jason Deruno ...
  Học từ vựng tiếng Anh qua bài hát Savage Love – Jason Deruno...

Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Lợi ích từ việc đọc báo Anh - Việt
Cũng như khi bạn đọc báo Tiếng Việt vậy. - Đọc báo giúp bạn ti...