GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Bill Gates trả lời phỏng vấn - Interview with Bill Gates

Xuất bản 27-11-2015
Bill Gates trả lời phỏng vấn - Interview with Bill Gates
Microsoft co-founder Bill Gates answered questions on Reddit’s Ask Me Anything on Monday, revealing that he likes to wash the dishes because he doesn’t like the way others clean them, is looking forward to working with new Microsoft CEO Satya Nadella on developing cloud services and new devices, and believes government should be more open about surveillance and privacy issues if they want to gain citizens’ trust.
Ông Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, hôm thứ hai đã trả lời các câu hỏi trên diễn đàn Ask Me Anything của Reddit, tiết lộ rằng ông thích rửa chén vì không thích để người khác rửa, sắp tới ông có kế hoạch làm việc với vị CEO mới của Microsoft là Satya Nadella về việc phát triển các dịch vụ điện toán đám mây và các thiết bị mới, ông cho rằng chính quyền nên công khai các vấn đề về theo dõi và quyền riêng tư nếu họ muốn có được lòng tin của người dân.

Here are a few of his answers.
Sau đây là một số câu trả lời của ông:

Q: What do you do at Microsoft? I make sure we pick ambitious scenarios and that we have a strong architecture to deliver on them. I encourage good work (hopefully).
Ông làm gì ở Microsoft? Công việc của tôi là làm sao để đảm bảo rằng chúng tôi chọn thực hiện những viễn cảnh đầy tham vọng và chúng tôi có một nền tảng vững chắc để hiện thực hoá những viễn cảnh ấy. Tôi khuyến khích mọi người làm việc tốt (một cách đầy phấn khởi).

Q: Can you describe your new role at Microsoft? I am excited about how the cloud and new devices can help us communicate and collaborate in new ways. The OS won’t just be on one device and the information won’t just be files – it will be your history including being able to review memories of things like kids growing up. I was thrilled [New Microsoft CEO Satya Nadella] Satya asked me to pitch in to make sure Microsoft is ambitious with its innovation. Even in Office there is a lot more than can be done.
Xin ông nói rõ về vai trò mới của ông ở Microsoft hiện nay? Tôi rất vui vì dịch vụ điện toán đám mây và các thiết bị mới giúp chúng ta liên lạc và làm việc với nhau theo những phương thức mới. Hệ điều hành sẽ không chỉ là một thiết bị và thông tin sẽ không chỉ là những tệp tin - mà sẽ là lịch sử của bạn trong đó ta có thể xem lại những gì đã diễn ra giống như quá trình lớn lên của những em bé vậy. Tôi hết sức phấn khởi khi Satya (Satya Nadella, giám đốc điều hành mới của Microsoft) đề nghị tôi giúp một tay để bảo đảm rằng Microsoft luôn đầy tham vọng với những cách tân của mình. Ngay cả bộ phần mềm Office cũng có thể làm được nhiều việc hơn hiện nay.

Q: What is your favorite project you have ever worked on at Microsoft? The Windows project which required a lot of patience was great. Office was also great. Together they defined the big success of the 1990s for Microsoft. Office connected to the cloud has a LOT of potential and we are off to a good start. Cloud Storage needs to be a lot richer though.
Dự án mà ông yêu thích nhất khi làm việc ở Microsoft là gì? Đó là dự án Windows, dự án này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, một dự án tuyệt vời. Bộ Office cũng hết sức tuyệt vời. Cả hai dự án này đem lại thành công lớn cho Microsoft trong những năm 1990. Bộ Office kết nối với dịch vụ điện toán đám mây có rất nhiều tiềm năng và chúng tôi khởi đầu hết sức tốt đẹp. Thế nhưng Kho lưu trữ Đám mây cần phải phong phú hơn nhiều.

Q: How do you feel about the NSA and its oversight of computer usage? This is a complex issue. Privacy will be increasingly important as cameras and GPS sensors are gathering information to try and be helpful. We need to have trust in the way information is protected and gathered. There is a role for the government to try and stop crime and terrorism but it will have to be more open. I do think terrorism with biological or nuclear weapons is something we want to minimize the chance of.
Ông nghĩ thế nào về việc NSA theo dõi mọi người sử dụng máy tính? Đây là một vấn đề phức tạp. Quyền riêng tư sẽ ngày càng được đề cao khi các máy quay và các thiết bị cảm biến định vị toàn cầu GPS thu thập thông tin phục vụ các mục đích khác nhau. Chúng ta cần có niềm tin vào cách bảo mật thông tin và cách người ta thu thập thông tin. Chính quyền có vai trò ngăn chặn tội phạm và khủng bố nhưng họ sẽ phải công khai hơn. Tôi nghĩ chúng ta đều muốn giảm thiểu nguy cơ khủng bố bằng vũ khí sinh học và vũ khí hạt nhân.

Q: What are your thoughts about cryptocurrencies like Bitcoin? The foundation is involved in digital money but unlike Bitcoin it would not be anonymous digital money. In Kenya M-pesa is being used for almost half of all transactions. Digital money has low transaction costs which is great for the poor because they need to do financial transactions with small amounts of money. Over the next 5 years I think digital money will catch on in India and parts of Africa and help the poorest a lot.
Ông nghĩ gì về những loại tiền tệ kỹ thuật số như là Bitcoin? Quỹ từ thiện chúng tôi cũng dùng tiền kỹ thuật số nhưng không giống Bitcoin, nó không phải là loại tiền kỹ thuật số ẩn danh. Ở Kenya gần một nửa các giao dịch, người ta dùng dịch vụ tiền tệ di động M-Pesa. Tiền kỹ thuật số có chi phí giao dịch thấp hơn, điều này hết sức có lợi cho người nghèo vì họ cần tiến hành các giao dịch tài chính với số lượng tiền không lớn. Trong 5 năm tới, tôi nghĩ tiền kỹ thuật số sẽ phổ biến ở Ấn độ, và nhiều khu vực của châu Phi và giúp cho ích những người nghèo rất nhiều.

Q: Any advice on how entrepreneurs of today and tomorrow should go about balancing business and philanthropy… or do they have to succeed first in order to give later? Just creating an innovative company is a huge contribution to the world. During my 20′s and 30′s that was all I focused on. Ideally people can start to mix in some philanthropy like Mark Zuckerberg has early in his career. I have enjoyed talking to some of the Valley entrepreneurs about this and I am impressed and how early they are thinking about giving back – much earlier than I did.
Ông có lời khuyên nào dành cho giới doanh nhân hiện tại và tương lai: nên cân bằng giữa kinh doanh và làm từ thiện... hay họ phải thành công trước rồi mới cho đi? Nội việc tạo dựng ra một công ty sáng tạo đã là một đóng góp lớn cho thế giới rồi đấy. Những năm tôi 20, 30 tuổi, là những năm tháng tôi tập trung vào làm cái công việc như vậy. Ngay từ đầu sự nghiệp mà ai cũng vừa lo kiếm tiền vừa tích cực làm từ thiện như Mark Zuckerberg thì còn gì bằng. Tôi rất thích nói với những doanh nhân trong giới công nghệ thông tin về chuyện này và tôi vô cùng ấn tượng vì họ sớm nghĩ đến chuyện cho đi - sớm hơn tôi rất nhiều.

Q: What is the biggest obstacle the developed world needs to overcome, in order to help the developing world? The greatest tragedy is kids who die or never get enough food to develop physically or mentally to achieve their potential. We need vaccines and nutrition to solve this. We are making progress but not fast enough.
Trở ngại lớn nhất các quốc gia phát triển cần vượt qua để giúp các nước đang phát triển là gì? Điều tồi tệ nhất là trẻ em chết sớm hoặc không được ăn uống đầy đủ để lớn, để phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, phát huy hết tiềm năng của các em. Chúng ta cần vắc-xin và dinh dưỡng để giải quyết vấn đề này. Công việc chúng ta làm đã có tiến triển nhưng tiến triển như thế vẫn còn chậm chạp lắm.

Q: What is the worst case that you know of where your philanthropy backfired? Here I mean the worst party possible benefitted from the gift. A lot of our failures have been backing science that didn’t work out. One thing that is tough is when you think the government will take over something you start but they don’t – we had that with a school lunch program. It might have been better if we hadn’t done it.
Giả sử ông biết rằng việc làm từ thiện của mình gây tác dụng ngược, điều tồi tệ nhất là gì? Ý tôi ở đây là giả sử có những kẻ xấu lợi dụng. Chúng tôi có nhiều dự án hỗ trợ khoa học nhưng không thành công. Không may là cái trường hợp mình cứ nghĩ là chính quyền họ sẽ tiếp nhận nhưng họ lại không - chúng tôi từng gặp trường hợp này khi phát động chương trình bữa trưa cho trẻ em ở trường. Có lẽ chúng tôi đừng làm cái chương trình đó thì tốt hơn.

Q: What is something you enjoy doing that you think no one would expect from you? Playing Bridge is a pretty old fashioned thing in a way that I really like. I was watching my daughter ride horses this weekend and that is also a bit old fashioned but fun. I do the dishes every night – other people volunteer but I like the way I do it.
Cái việc gì ông thích làm mà ông cho là không ai nghĩ rằng ông lại làm cái việc như vậy? Thật ra tôi rất thích đánh bài brít, một trò chẳng còn mấy ai chơi. Cuối tuần rồi tôi xem con gái mình cưỡi ngựa và đó cũng là một sở thích không mấy thời thượng nhưng mà vui. Mỗi tối tôi đều rửa chén - có người khác tự nguyện rửa giúp nhưng tôi thích tự mình rửa hơn.

Q: What is your most expensive guilty pleasure purchase? Owning a plane is a guilty pleasure. Warren Buffett called his the Indefensible. I do get to a lot of places for Foundation work I wouldn’t be able to go to without it.
Món hàng mang lại niềm vui cho ông nhưng lại làm cho ông cảm thấy mắc tội vì nó quá đắt đỏ là gì? Sở hữu một chuyên cơ là niềm vui có tội. Warren Buffett tự nhận mình là Không thể biện hộ được. Còn tôi thì phải đi rất nhiều nơi vì công việc của quỹ từ thiện nên tôi không thể đi mà không có nó.

Q: What is different about Bill Gates age 20 years and today? 20 years ago I would stay in the office for days at a time and not think twice about it – so I had energy and naivete on my side. Now hopefully I am a bit more mellow but with a little extra wisdom. +
Anh chàng Bill Gates 20 tuổi và Bill Gates bây giờ khác nhau như thế nào? 20 năm trước có khi tôi ngồi trong văn phòng suốt ngày ấy mà không chút đắn đo - bấy giờ tôi còn trẻ, khoẻ và ngây thơ lắm. Bây giờ thì thật đáng mừng là tôi thư thái hơn chút nhưng có hiểu biết thêm một chút.