GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Phỏng vấn xin việc: Những câu trả lời hữu ích

Xuất bản 07-10-2015

Phỏng vấn xin việc: Những câu trả lời hữu ích

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi đi phỏng vấn

Phỏng vấn xin việc: Những câu trả lời hữu ích
1. Talking about yourself: Nói về bản thân

- I have strong computer literacy, especially with Office software = Tôi có kĩ năng tin học văn phòng tốt).
- I work well under pressure = Tôi làm việc tốt kể cả khi gặp áp lực
- I’m always eager to learn = Tôi luôn mong muốn học hỏi
- I’m good at team-work and enjoy cooperating with colleagues = Tôi làm việc nhóm tốt và thích hợp tác với đồng nghiệp)
- I’ve been working in an English speaking environment for the last … years = Tôi đã làm việc trong môi trường nói tiếng Anh trong suốt … năm qua)

2. Describing your previous experience: kinh nghiệm 

- I have … years’ experience in the field = Tôi có … năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này
- I have leadership skills = Tôi có khả năng lãnh đạo
- I used to work as a/an … = Tôi từng làm ở vị trí …

3. Explaining why you want this job: lý do ứng tuyển

- I want to further my career in (sale/marketing)… = Tôi muốn phát triển sự nghiệp của mình với  (nghề bán hàng, marketing) …
- I want to get promotion = Tôi muốn thăng tiến

4. Talking about salary: Nói về lương

- I expect a competitive salary = Tôi mong được hưởng mức lương cạnh tranh
- My salary expectation is in line with my experience and qualification = Tôi mong muốn mức lương phù hợp với kinh nghiệm và trình độ của tôi

== Chúc bạn học tập vui vẻ ==