GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Những cụm từ với “Get”

Xuất bản 16-10-2015

Những cụm từ với “Get”

Phân biệt Get và Take

Những cụm từ với HEART

Những cụm từ với “Get”

 • Get up to : gây ra
 • Get together : tụ họp
 • Get through to sb : làm ai hiểu được điều gì
 • Get through : vượt qua
 • Get sth back : lấy lại
 • Get over: phục hồi, vượt qua
 • Get out of : lẫn tránh
 • Get out : lộ ra ngoài ( tin tức… )
 • Get on with : hòa thuận
 • Get on : lên ( tàu xe..)
 • Get off : rời khỏi, xuống (xe, mát bay)
 • Get in/into sth : được nhận vào
 • Get down to sth : bắt tay vào việc gì
 • Get down : làm nản lòng
 • Get behind : chậm trễ
 • Get back : trở về
 • Get away with : thoát khỏi ( sự trừng phạt)
 • Get away from : trốn thoát
 • Get at sth : tìm ra, khám phá ra
 • Get at sb : chỉ trích, công kích
 • Get ahead : tiến bộ
 • Get about : lan truyền

 

+++ Toomva.com - Chúc các bạn thành công +++