TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Nguyên tắc phát âm cần nắm vững.

Nguyên tắc phát âm cần lắm vững.

Âm câm và những quy tắc

Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng Anh

Nguyên tắc phát âm cần lắm vững


1.    Chữ "e" nếu ở cuối từ sẽ là âm "câm" và nguyên âm trước đó là âm dài. Ví dụ: smile /smaɪl/ - âm "e" không được đọc, âm "i" được đọc /aɪ/ dài.

2.    Khi chỉ có một phụ âm theo sau một nguyên âm, nguyên âm sẽ là âm ngắn. Ví dụ: sun /sʌn/ - phụ âm "n" theo sau nguyên âm "u", nguyên âm này được đọc là /ʌ/ ngắn.

3.    Khi hai nguyên âm đứng liền kề nhau và nguyên âm thứ hai là âm câm thì nguyên âm trước là âm dài. Ví dụ: train /treɪn/ - âm "i" không được đọc, âm "a" được đọc /eɪ/ dài.

4.    Khi một nguyên âm có hai phụ âm theo sau và không có gì ở sau đó, nguyên âm là âm ngắn. Ví dụ: hand /hænd/ - hai phụ âm "n" và "d" theo sau nguyên âm "a", nguyên âm này được đọc là /æ/ ngắn.

5.    Khi một nguyên âm đứng một mình cuối từ, nguyên âm là âm dài. Ví dụ: go /goʊ/.

6.    Nếu có hai phụ âm theo sau một nguyên âm, hai phụ âm này được nói tách ra. Phụ âm đầu được nói cùng với âm tiết đầu, phụ âm thứ hai được nói cùng âm tiết sau. Ví dụ: subject /ˈsʌb.dʒekt/ - hai phụ âm "b" và "j" theo sau nguyên âm "u" nên hai phụ âm này lần lượt được đọc tách ra ở âm tiết /sʌb/ và /dʒekt/ (dấu chấm "." ở phiên âm /ˈsʌb.dʒekt/ thể hiện sự ngắt âm này).

7.    Nếu có một phụ âm theo sau một nguyên âm thì phụ âm ấy sẽ được chuyển sang âm tiết tiếp theo. Ví dụ: plural /ˈplʊə.rəl/ - phụ âm "r" được đọc với âm tiết thứ hai /rəl/ chứ không đọc cùng âm tiết /plʊə/ trước đó (dấu chấm "." ở phiên âm /ˈplʊə.rəl/ thể hiện sự ngắt âm này).

 

 

 

BÀI LIÊN QUAN

Luyện phát âm: Xoắn lưỡi với 10 câu tiếng Anh
Luyện phát âm: Xoắn lưỡi với 10 câu ...
Luyện phát âm: Xoắn lưỡi với 10 câu tiếng Anh. - Mẫu câu tiếng...

Mẹo tự luyện phát âm tiếng anh như người bản xứ
Mẹo tự luyện phát âm tiếng anh như n...
Học phát âm đúng bảng chữ  Học bảng phiên âm quốc tế IPA là đi...

Một con hải tượng to lớn đã làm cản trở xe cộ ở Brazil - A big elephant seal stopped cars in Brazil
Một con hải tượng to lớn đã làm cản ...
A big elephant seal stopped cars in Brazil. The animal was...

Bí Mật - Bật Mí về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh
Bí Mật - Bật Mí về nguyên âm và phụ ...
Hãy nắm chắc quy tắc này để ứng dụng khi ch&uacu...