GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng Anh

Xuất bản 23-09-2015

Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng Anh:

Cách ngắt nhịp trong tiếng Anh

Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng Anh

1. consonant + vowel: Phụ âm + nguyên âm

Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.

EX: 
Travel on ---> trave-lon
Look up ---> loo-kup

2. consonant + consonant: phụ âm + phụ âm

Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm

- Nhóm 1:B/P, V/F, M
EX:  deep music

- Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE
EX:  not simple

- Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG
EX:  sing clearly

3. T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh

EX: 
- I wrote you ---> I wro-ch-you
- did you ---> did-j-you sugar ---> Shugar
- who's your boss ---> who-zh-your boss

4. vowel + vowel: Nguyên âm +nguyên âm

Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào khác, thêm Y vào giữa hai từ này.

Ex: 
- She is ---> She yiz
- The attention ---> Thee yattention
- I add sugar to my coffee ---> I yadd sugar to my coffee.

Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.

Ex: 
Doing ---> Do wing to
Atlanta---> to watlanta

==> chúc các bạn học tập vui vẻ!