TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Muôn vàn cách nói “tạm biệt” trong tiếng Anh

Muôn vàn cách nói “tạm biệt” trong tiếng Anh. 

Chú ý: cấu trúc tiếng Anh đặc biệt

Cách nói thời gian ngụ ý tạm biệt

Muôn vàn cách nói “tạm biệt” trong tiếng Anh


1.    Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất thân mật, suồng sã 

• See you.

• Talk to you later.

• Catch up with you later.

2.    Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi, trang trọng

• Good-bye

• Stay in touch.

• It was nice meeting you.

3.    Khi bạn rời đi, bạn muốn nói lời tạm biệt một cách lịch sự và có phần khách khí

• I have to leave here by noon.

• Is it okay if we leave your home at 9pm?

• What do you say we leave work a little earlier today?

 

Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả. 

BÀI LIÊN QUAN

CÁCH NÓI "KHÔNG" LỊCH SỰ TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP
CÁCH NÓI "KHÔNG" LỊCH SỰ TRONG TIẾNG...
CÁCH NÓI "KHÔNG" LỊCH SỰ TRONG T...

Yes – và cách nói thay thế:
Yes – và cách nói thay thế:
    Yes – và cách nói thay thế: -Cách nói "KHÔNG" lịch sự tron...

Đến muộn thì xin lỗi thế nào?
Đến muộn thì xin lỗi thế nào?
Đến muộn thì xin lỗi thế nào? - Bài 2: Nói xin chào và Tạm biệ...

Những từ Tiếng Việt được mượn từ tiếng Anh.
Những từ Tiếng Việt được mượn từ tiế...
Những từ Tiếng Việt được mượn từ tiếng Anh.  - Các động từ “Ôm...