GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Yes – và cách nói thay thế:

Xuất bản 24-09-2015

 

 

Yes – và cách nói thay thế:

-Cách nói "KHÔNG" lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp

Yes – và cách nói thay thế

1.Uh-huh!
Q:  Have you seen the miss world 2014 ? =  Anh đã thấy hoa hậu thế giới 2014 chưa ? 
R: Uh-huh. She's so beautiful. =  Rôi. Cô ấy rất đẹp.
 

2.definitely: được dùng để nhấn mạnh, nghĩa là yes
Q: Are you going to the market ? =  Anh đang ra chợ à ? 
R: Definitely.

3. That's right: dùng thay cho yes khi trả lời cho một câu hỏi. 
Q:  Oh, you learn English everyday. Are you in language school ? =  Bạn học tiếng anh hàng ngày. Bạn đang học trường chuyên ngữ à ? 
R: That's right. =  Đúng vậy.

4. I don't mind if I do: một cách hài hước và lịch sự khi chấp nhận cái gì được đề nghị cho bạn.
Q: Would you like to use this new macbook pro ? =  Anh có muốn dùng chiếc macbook pro mới này không ? 
R: I don't mind if I do.

5. You bet: trả lời yes theo cách say mê. 
Q: That's fantastic show. I felt I was so lucky. Did you enjoy the show ? =  Đó là một chương trình rất hay. Tôi cảm thấy thật may mắn. Bạn có thích chương trình đó không ? 
R: You bet.

6. By all means: khi đồng ý với ai đó một cách lịch sự 
Q: I think he's such a good man. He takes care of his kids and his parents. How do you think about that ? =  Tôi nghĩ anh ấy thật là tốt. Anh ấy chăm sóc mấy đứa con và cha mẹ già. Bạn nghĩ sao ? 
R:  By all means.

7.Sure

Q: Would you like to see the movie? = Ban có muốn đi xem phim không? 
R: Sure! = Chắc chắn rồi!

8. Absolutely

Q: Did you enjoy the show? = Bạn đã xem buổi diễn đó chứ?

R: Absolutely! = Tất nhiên rồi!

9. Sounds grea

Q: Do you want to go bowling? = Bạn có muốn đi chơi bowling không? 
R: Sounds great! = Nghe hay đấy!

10. Definitely

Q: Do you think he will like the gift? = Bạn có nghĩ anh ấy sẽ thích món quà này không?
R: Definitely! = Nhất định rồi!

11. Certainly

Q: Can I borrow your pen? = Tôi có thể mượn bút của bạn được không?
R: Certainly! = Được chứ!