GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Cách thổ lộ tình cảm của bản thân

Xuất bản 28-12-2015

Cách thổ lộ tình cảm của bản thân

- Cách mở đầu và kết thúc Email tiếng Anh

Cách dùng dấu " Phẩy " trong tiếng Anh

Cách thổ lộ tình cảm của bản thân
- I have feelings for you. =Mình có cảm giác thích bạn.

-  I think I have feelings for you. =Mình nghĩ mình có cảm giác thích bạn.

-  I have feelings for her. =Tôi có cảm giác với cô ấy.

-  John has feelings for all of them. =John thích họ.

-  I had feelings for you. =Tôi đã thích bạn =nhưng bây giờ không còn nữa.

-  I like being with you. =Mình thích đi bên cạnh với bạn

-  I like being with you because you’re so friendly. =Tôi thích đi bên cạnh bạn vì bạn rất gần gũi.

-  He likes being with me. He said I make him happy. =Anh ấy thích đi bên cạnh tôi. Anh ấy nói rằng tôi làm anh

ấy hạnh phúc.

-  I’m totally into you. =Tôi hoàn toàn đam mê bạn.

 

toomva.com chúc bạn học thành công!