GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Cách mở đầu và kết thúc Email tiếng Anh

Xuất bản 26-09-2015

Cách mở đầu và kết thúc Email tiếng Anh

Cấu trúc của một Email tiếng Anh

Cách mở đầu và kết thúc Email tiếng Anh
 

I.    Phần mở đầu 
1.    Dear Mr. …./ Ms… (Nếu bạn biết tên người nhận)
2.    Dear Sir or Madam (Nếu bạn không biết tên người nhận)
3.    It was a pleasure meeting you at the conference this month. (Rất hân hạnh vì đã được gặp ngài tại buổi hội thảo vừa qua)
4.    I appreciate your patience in waiting for a response. (Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn chờ đợi hồi âm của ngài).
5.    I hope you are enjoying a fine summer. (Tôi hi vọng ngài đang có một mùa hè thú vị)
6.    Thank you for your kind letter of January 5th. (Cảm ơn ngài vì bức thư ngày 5/1).
7.    I came across an ad for your company in The Star today. (Tôi vô tình nhìn thấy quảng cáo của công ty anh trên tờ The Star ngày hôm nay).
 

II.    Phần  kết thúc 
1.    I look forward to… (Tôi rất trông đợi…)
2.    Please respond at your earliest convenience. (Xin hãy hồi âm ngay khi các ngài có thể).
3.    Nếu bạn bắt đầu bằng Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, hay 
4.    Dear Ms, bạn nên kết thúc thư bằng cụm sau: Yours sincerely, (kính thư)
5.    I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. (Tôi sẽ rất cảm ơn nếu ông/bà có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.)
6.    If you would like any further information, please don’t hesitate to contact me. (Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin cứ liên hệ với tôi.)
7.    Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu lá thứ bằng Dear Sir, Dear Madam, hay Dear Sir or Madam, hãy dùng câu sau: Yours faithfully, (kính thư).

=== Chúc các bạn vui vẻ ===