TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Các quy tắc viết hoa trong tiếng Anh.

Các quy tắc viết hoa trong tiếng Anh.

13 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh

Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng Anh

Các quy tắc viết hoa trong tiếng Anh


1. Danh từ riêng
- Viết hoa: tên người, địa danh, công ty, quốc gia, ngôn ngữ, tổ chức, sự kiện quan trọng. 
- Viết thường khi tổ chức được nhắc đến một cách gián tiếp. 
Ex: "New York Police Department" được viết hoa nhưng cụm
 "police department" viết thường trong câu sau: John is an officer with the New York Police Department, the largest municipal police department in the United States.

2.  Họ và chức danh trang trọng
- Viết hoa chức danh khi đứng trước tên
Ex: từ "President" trong câu sau: We are pleased to introduce President Obama.
- Viết thường khi chức danh ở phía sau họ tên
 Ex: từ "chairman" ở câu sau: The conference will be led by Bill Gates, the chairman of Microsoft.

3. Từ chỉ phương hướng
- Viết hoa khi sử dụng từ chỉ phương hướng để đến một địa danh
Ex: từ "East" ở câu sau: Growing up in a military family, Hunter spent many years in the Far East.
- Viết thường khi nhắc đến phương hướng nói chung
Ex: từ "north" ở câu sau: The storm is moving north at 17 miles per hour.

4.  Ngày, tháng và ngày lễ
- Viết hoa: ngày trong tuần, tháng, ngày lễ, sự kiện
Ex: từ "Independent" trong cụm "Independent Day".
- Viết thường các mùa trong năm
Ex: "winter".

5. Câu nói trích dẫn và nhan đề
- Viết hoa chữ cái đầu của câu nói trích dẫn khi đặt câu nói ấy trong dấu ngoặc kép.
- Viết hoa ký tự đầu khi trích dẫn tiêu đề sách, phim hay bài hát nhưng viết thường các giới từ và mạo từ trong đó
Ex: như tiêu đề bộ phim "Dances with Wolves" (Nhảy với những con sói) trong câu sau: Jenny said ‘Dances with Wolves’ is her favorite Kevin Costner movie.

6. Tên viết tắt các chữ cái đầu và tên đặc biệt khác
- Viết hoa các từ được tạo từ chữ cái đầu của một cụm từ (Ex:: NATO, AIDS), hoặc các chữ cái đầu của một cụm từ
Ex: "NBC’ là viết tắt của "National Broadcasting Company"
- Phần lớn các từ phái sinh (từ tạo ra bởi một từ gốc) không cần thiết phải viết hoa
Ex: như từ "penicillin" trong câu "The Penicillium fungus is used to make penicillin".

toomva.com chúc bạn học thành công!

 

BÀI LIÊN QUAN

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh
Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng...
Danh sách Bảng động từ Bất quy tắc Xem video phát âm động từ ...

Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng Anh
Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng...
Một số quy tắc nối vần khi nói tiếng Anh: - Cách ngắt nhịp tro...

Chú ý với nghĩa của từ tiếng Anh khi viết hoa.
Chú ý với nghĩa của từ tiếng Anh khi...
   Chú ý với nghĩa của từ tiếng Anh k...

Cách học tiếng Anh qua bài hát
Cách học tiếng Anh qua bài hát
- Dễ học, không nhàm chán vì bài nào hay thì bạn học không ép...