GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Các cụm động từ với Hold

Xuất bản 22-02-2016

Các cụm động từ với Hold

Các cụm từ với “At”

IELTS – Những cụm động từ thường gặp

Các cụm động từ với Hold

 

1.    Hold up: Chặn lại bằng lời đe dọa hoặc bạo lực( thường là để cướp đoạt) 

Ex: The terrorists held up the train and kept the passengers as hostages. Masked men held up the cashier and robbed the bank. = Bọn khủng bố đã chặn xe lửa lại và giữ các hành khách làm con tin. Những tên đeo mặt nạ đã chĩa súng vào viên thu ngân và đánh cướp ngân hàng.

2.    Hold on: chờ đợi (đặc biệt là dùng để nói về việc chờ đợi điện thoại) 

Ex: Yes, Mr Pitt is in. If you hold on for a moment I'll get him for you = Vâng, ông Pitt có nhà. Nếu bạn chờ một chút tôi sẽ kiếm ông ấy cho bạn. 

3.    Hold on/ out: kiên gan, bất kể (có trở ngại gì), chịu đựng sự gian khổ hoặc nguy hiểm 

Ex: The survivors on the rock signalled that they were short of water but could hold out for another day. = Những người sống sót ở trên tảng đá đã ra hiệu rằng họ thiếu nước nhưng họ có thể cầm cự được thêm một ngaỳ nữa). 

4.    Hold off: giữ cách xa, không đến, vắng mặt, nán lại 

Ex: The rain fortunately held off till after the school sports day. = Thât may mắn là sau ngày hội thể thao của trường thì trời mới đổ mưa.

 

Chúc các bạn Học tiếng Anh thành công!