GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Các cụm từ với “At”.

Xuất bản 20-10-2015

Các cụm từ với “At”.

- Những cụm từ với “Get”

Cụm động từ đi với "Come"

Các cụm từ với “At”.
• at a glance: liếc nhìn 
• at a loss: thua lỗ
• At a moment’s notice: trong thời gian ngắn 
• At a pinch: vào lúc bức thiết 
• At a profit: có lợi 
• At all cost: bằng mọi giá 
• at any rate: bất kì giá nào 
• at disadvantage: gặp bất lợi 
• At ease: nhàn hạ 
• at fault: sai lầm 
• at first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên 
• at first: đầu tiên 
• At hand: có thể với tới 
• At heart: tận đáy lòng 
• at last: cuối cùng
• at least: tối thiểu 
• At length: chi tiết 
• At once: ngay lập tức 
• At present: bây giờ 
• at present: hiẹn tại, bây giờ
• At rest: thoải mái
• at risk: đang gặp nguy hiểm 
• at the end of: đoạn cuối 
• At times: thỉnh thoảng 
• At war: thời chiến