TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

10 thói quen bạn cần làm hàng ngày để giúp ích cho não bộ - 10 Things You Can Do Every Day To Benefit Your Brain

10 thói quen bạn cần làm hàng ngày để giúp ích cho não bộ - 10 Things You Can Do Every Day To Benefit Your Brain
A mind is a valuable thing to waste. You’ve heard the saying many times, but it truly does ring true. Your mind is your most valuable asset. You need to take care of it. So here’s a list of 10 things you can do every day to benefit your brain:
Bộ não là một thứ quý giá không nên lãng phí. Bạn đã từng nghe điều này nhiều lần, nhưng nó chưa thực sự đúng. Bộ não của bạn là tài sản quý giá nhất của bạn. Bạn cần phải chăm sóc nó. Đây là 10 điều bạn có thể làm hàng ngày để giúp ích cho bộ não:

1. Take a nap. Refreshing your body can also help you improve brain function, increase memory, and improve your mood. Even just 15 minutes can make a huge difference in your day-to-day life. So take a nap, feel refreshed, and help your brain all in one. Naps improve your brain performance, so why are you still awake?
1. Giấc ngủ ngắn Tái tạo năng lượng cho cơ thể có thể giúp cải thiện chức năng não bộ, tăng trí nhớ và cải thiện tâm trạng của bạn. Thậm chí chỉ cần nghỉ ngơi 15 phút cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Giấc ngủ ngắn vừa có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo vừa có thể giúp ích cho bộ não của bạn. Giấc ngủ ngắn giúp nâng cao hiệu suất não bộ, vậy bạn còn chần chừ gì nữa?

2. Do something creative just before going to bed. When you’re tired, your brain can be more creative. Take advantage! Whether you’re writing the next great American Novel or dusting off the old paint brush and canvas, finding your creative outlet just before going to bed can yield great results. So tap your inner Picasso and create something beautiful. Just don’t fall asleep with the brush in your hand.
2. Làm điều gì đó sáng tạo ngay trước khi đi ngủ Khi bạn mệt mỏi, bộ não của bạn có thể linh hoạt sáng tạo hơn. Hãy tận dụng lợi thế này! Cho dù bạn đang viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại tiếp theo của người Mỹ hay đang cọ rửa cọ và vải vẽ, việc tìm kiếm sự sáng tạo ngay trước khi đi ngủ có thể mang lại những kết quả tuyệt vời. Vì vậy hãy khai thác nhân tài Picasso bên trong bạn và tạo ra điều gì đó tuyệt vời. Chỉ cần đừng ngủ khi đang cầm bàn chải đánh răng.

3. Focus on one task at a time. Did you know that it’s literally impossible for your brain to multitask? By focusing on one task at a time, you can keep your brain working at maximum capability and accomplish more than you imagined. Find a task you need to finish and focus solely on it. Leave the phone in the other room, turn the TV off, and focus. Your brain will thank you.
3. Tập trung vào từng nhiệm vụ một. Bạn có biết rằng bộ não không thể làm nhiều việc một lúc theo đúng nghĩa đen? Bằng cách tập trung vào từng công việc một, bạn có thể duy trì bộ não hoạt động ở mức hiệu suất tối đa và mang lại kết quả tốt hơn tưởng tượng của bạn. Tìm một công việc mà bạn cần hoàn thành và tập trung hoàn toàn vào nó. Để điện thoại ở phòng khác, tắt ti vi và tập trung. Bộ não của bạn sẽ biết ơn bạn vì điều này.

4. Do cardio. And exercise. You’ve heard that cardio leads to a healthier, better body. But it also helps the mind. Find 15-30 minutes a day and get moving! You don’t need a gym membership or any fancy equipment. Just a walk around the neighborhood can do wonders and benefit your brain.
4. Tập bài tập Cardio (bài tập thể dục giảm cân) và tập thể dục. Bạn đã từng nghe rằng bài tập cardio giúp cơ thể khỏe mạnh và săn chắc hơn. Nhưng nó còn giúp ích cho não bộ. Hãy dành 15-30 phút mỗi ngày và bắt đầu tập luyện! Bạn không cần phải đến phòng tập thể hình hay bất cứ thiết bị hỗ trợ nào. Chỉ cần đi bộ quanh khu phố cũng có thể mang lại những kết quả tuyệt vời có lợi cho bộ não của bạn.

5. Write. Like on a real piece of paper. Computers, iPads, tablets, smartphones and the connection to the internet everywhere means it’s becoming less and less likely that you will pull out a piece of paper and write. But research suggests handwriting makes you smarter. So leave the computer on your desk during your next meeting and write your notes.
5. Viết những điều bạn thích lên một mảnh giấy. Máy tính, iPad, máy tính bảng, điện thoại di động và kết nối internet ở khắp mọi nơi đồng nghĩa với việc hiếm khi khi bạn lấy một tờ giấy ra và viết lên đó. Nhưng nghiên cứu cho thấy viết tay giúp bạn thông minh hơn. Vậy ở buổi họp sau hãy để máy tính ở bàn làm việc của bạn và viết lên giấy ghi chú.

6. Take a multi-vitamin daily. Your car needs oil, your smartphone needs a battery, and your brain needs nutrients. A daily multi-vitamin will ensure that you get your body what it needs. And it will help your brain according to research from the British Journal of Nutrition. Pro-tip: Take your mutli-vitamin with a healthy smoothie to get your day off to a great start.
6. Uống đa dạng các loại vitamin hàng ngày. Xe của bạn cần xăng, điện thoại của bạn cần pin, và bộ não của bạn cần các dưỡng chất. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ vitamin sẽ đảm bảo rằng cơ thể của bạn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu. Và theo Tạp chí Dinh dưỡng của Anh thì điều đó có lợi cho bộ não của bạn. Một lời khuyên hữu ích là hãy bổ sung đầy đủ dưỡng chất với một ly sinh tố lành mạnh vào cuối ngày để có được một khởi đầu tuyệt vời vào ngày hôm sau.


BÀI LIÊN QUAN

Cách nói về thói quen bằng tiếng Anh.
Cách nói về thói quen bằng tiếng Anh...
Cách nói về thói quen bằng tiếng Anh. - Các thể loại phim chín...

Các thói quen trong quá khứ "Used to"
Các thói quen trong quá khứ "Used to...
Các thói quen trong quá khứ Bạn đ&atilde...

Tổng hợp tất cả các từ vựng tiếng Anh về bộ phận cơ thể bạn cần biết
Tổng hợp tất cả các từ vựng tiếng An...
Các từ vựng tiếng Anh về bộ phận cơ thể     1. Đầu -       Be...

Tổng hợp đầy đủ nhất các từ vựng tiếng Anh về phòng ngủ bạn cần biết
Tổng hợp đầy đủ nhất các từ vựng tiế...
Phòng ngủ được xem là căn phòng quan trọng nhất trong một ngôi...