Thể loại khác

LỌC THEO:

CNN Student news - 28 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...
974 lượt xem

Cách bơi ếch nhanh và nhẹ nhất

Cách bơi ếch nhanh và nhẹ nhất
Cách bơi ếch nhanh và nhẹ nhất  
973 lượt xem

CNN Student news - 27 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...
971 lượt xem

CNN Student news - 29 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...
969 lượt xem

I JUST SUED THE SCHOOL SYSTEM !!!

I JUST SUED THE SCHOOL SYSTEM !!!
THE PEOPLE VS THE SCHOOL SYSTEM   
Song Ngữ
969 lượt xem

Dear Future Generations: Sorry

Dear Future Generations: Sorry
An Apology Letter to Future Generations.      
Song Ngữ
966 lượt xem

Trẻ em mỹ nghĩ gì về đồ ăn sáng ở Việt Nam

Trẻ em mỹ nghĩ gì về đồ ăn sáng ở Việt Nam
Trẻ em mỹ nghĩ gì về đồ ăn sáng ở Việt Nam  
Song Ngữ
963 lượt xem

Hài hước với định nghĩa của trẻ em về tình yêu

Hài hước với định nghĩa của trẻ em về tình yêu
Hài hước với định nghĩa của trẻ em về tình yêu  
Song Ngữ
961 lượt xem

Thầy giáo Tây điểm danh tên Việt Nam

Substitute Teacher in Vietnam
Thầy giáo Tây điểm danh tên Việt Nam  Substitute Teacher in Vietnam  
960 lượt xem

Everytime we touch

Everytime we touch
Everytime we touch
959 lượt xem

CNN Student news - 13 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...
958 lượt xem

CNN Student news - 21 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...
946 lượt xem

HOÀN HẢO

PERFECT
nhạc
943 lượt xem