Thể loại khác

LỌC THEO:

Boy over flowers

Boy over flowers
974 lượt xem
Boy over flowers  

CNN student news - 03 Feb 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
968 lượt xem
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...

7 Easy and Adorable Cakes for Kids! - 7 món bánh dễ làm và dễ thương cho bé yêu

So Yummy
961 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
7 Easy and Adorable Cakes for Kids! - 7 món bánh dễ làm và dễ thương cho bé yêu-So Yummy

Despacito

Despacito
939 lượt xem
Despacito

CNN Student news - 14 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
939 lượt xem
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...

The Face Mỹ - Phần 1 tập 1

The Face Mỹ - Phần 1 tập 1
938 lượt xem
The Face Mỹ - Phần 1 tập 1  

Rubidi - Kim loại đắt hơn vàng

Rubidi - Kim loại đắt hơn vàng
928 lượt xem
Rubidi - Kim loại đắt hơn vàng   

Hoàn hảo - One Direction

Perfect - One Direction
922 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Perfect - One Direction  

CNN Student news - 12 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
916 lượt xem
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...

CNN Student news - 22 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
915 lượt xem
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thíc...

LUYÊN ĐỌC 9 NGUYÊN ÂM ĐÔI CÙNG GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Diphthongs
909 lượt xem
LUYÊN ĐỌC 9 NGUYÊN ÂM ĐÔI CÙNG GIÁO VIÊN BẢN NGỮCUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIÁO VIÊN BẢN NGỮ, GIÁO VIÊN BẢN XỨ, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH, GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ, GI...

Gordon's Great Escape Season 2 Ep 1

Gordon's Great Escape Season 2 Ep 1
899 lượt xem
Gordon's Great Escape Season 2 Ep 1