Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

điệp VIÊN KO THÂY

JOHNNY

129 lượt xem
THEO DÕI1

KO NÓI

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ