Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

The Walking Dead Season 6-8

Xác Sống - Phần 6-8

4.772 lượt xem
THEO DÕI 1103

Phim Xác Sống - Phần 6-8: Trong tập này cộng đồng mà nhóm bạn Rick đang ở bị tan rã. Sự hỗn loạn giữa xác sống và những mâu thuẫn giữa người với người. Thực sự nỗi sợ người với người luôn là khó hiểu và sợ hơn nhiều so với sợ xác sống. Đối phó với xác sống nguy hiểm đến tột cùng thì cũng chỉ dả dạng xác sống thoát ra là xong. Nhưng đối phó với những mối đe dọa từ cong người luôn chứa nhiều ẩn số và những kết cục bất ngờ...

Xem thêm: 

Khởi nguồn xác sống

Trường học xác sống 

Danh mục: Phim bộ

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu