Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

What If... - Sẽ Thế Nào Nếu...

Darin

67 lượt xem
THEO DÕI57
What If... - Sẽ Thế Nào Nếu...-Darin
Danh mục Giọng Nam
Tags: Darin
Luyện Nghe Từ