Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

LUYÊN ĐỌC 14 NGUYÊN ÂM ĐƠN CÙNG GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Vowels

1.209 lượt xem
THEO DÕI 49

LUYÊN ĐỌC 14 NGUYÊN ÂM ĐƠN CÙNG GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIÁO VIÊN BẢN NGỮ, GIÁO VIÊN BẢN XỨ, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH, GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ, GIẢNG VIÊN BẢN XỨ, GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH, UY TÍN,CHẤT LƯỢNG,ỔN ĐỊNH CAO. CHIA SẺ VIDEO LUYỆN ĐỌC 14 NGUYÊN ÂM ĐƠN TRONG TIẾNG ANH

MỜI CÁC BẠN XEN VDEO TRÊN LINK

https://www.facebook.com/giaoviennuocngoai.com.vn/videos/920540471389242

Hoạc

https://youtu.be/C809enxkfDA


 


 
DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

 


 


 


 


 

Danh mục: Thể loại khác

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu