Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Trong tin khác: Phòng tắm Máy bay Get Squeezed The Daily Show

In Other News: Airplane Bathrooms Get Squeezed The Daily Show

454 lượt xem
THEO DÕI418

American Airlines giảm kích thước của các phòng tắm chật hẹp.

Luyện Nghe Từ