Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5

Tiếng Anh Giao Tiếp

Tiếng Anh cho người mất gốc 4: Cách nói thích và không thích.

1.000 lượt xem
THEO DÕI3026

Tiếng Anh cho người mất gốc 4: Cách nói thích và không thích. 

Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi mà vẫn là con số không? Những video này là những kiến thức cơ bản nhất, những cơ sở ban đầu khi học tiếng Anh dành cho các bạn đang mung lung, đang mất phương hướng. Hãy theo dõi để tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ.

Luyện Nghe Từ