Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cuộc thảo luận của nhà sáng lập KFC

The discussion of KFC.Sanders

4.016 lượt xem
THEO DÕI1708

Học tiếng Anh Cuộc thảo luận của nhà sáng lập KFC - The discussion of KFC.Sanders. Đây là video về KFC. Sanders, còn được gọi là the “Colonel (Đại tá)”, là người sáng lập ra chuỗi cửa hàng. Chick-Fil-A và Church's Chicken là 2 chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh khác cũng chuyên về món thịt gà như KFC. Colonel đang muốn hướng tới một nhóm khách hàng đặc biệt.


Một số câu tiếng anh trong video:
- It's me, the Colonel. = Là tôi đây, Đại tá đây
- Hell, I might even be gay! = Chết thật, có khi cả tôi cũng là đồng tính ấy chứ!
- I know their service is better, but... = Tôi biết dịch vụ của họ tốt hơn, nhưng ...

Luyện Nghe Từ