Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nothing Like Us - Chẳng Có Tình Yêu Nào Như Tình Đôi Ta

Justin Bieber

55 lượt xem
THEO DÕI63

Học tiếng Anh qua bài hát Nothing Like Us - Chẳng Có Tình Yêu Nào Như Tình Đôi Ta-Justin Bieber

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ