Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài diễn văn đầy xúc động của bà Michella Obama ở Charlotte

Michelle Obama's speech moves many to tears in Charlotte

15.410 lượt xem
THEO DÕI1582

Bài diễn văn đầy xúc động của bà Michella Obama ở Charlotte


Ðệ nhất Phu nhân Michelle Obama đọc bài diễn văn mang tính cách cá nhân và đôi lúc đầy xúc động, nói lên tự tấm lòng về chồng bà, về gia đình bà và về những giá trị mà họ đã tìm cách quảng bá trong 4 năm qua. Hãy xem video và bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng anh bạn nhé!


 

Luyện Nghe Từ