Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

"Máy Quay Nhãn Hiệu Báo Săn" Bắt Được Cảnh Săn Đuổi Qua Bụi Rậm

'Cheetah Cam' Captures Chase Through the Bush

120 lượt xem
THEO DÕI53
"Máy Quay Nhãn Hiệu Báo Săn" Bắt Được Cảnh Săn Đuổi Qua Bụi Rậm-'Cheetah Cam' Captures Chase Through the Bush
Luyện Nghe Từ