Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Màn Ảo Thuật Cận Cảnh Hay Nhất Của Shin Lim

Shin Lim's Best Close up Card Magic

230 lượt xem
THEO DÕI57
Màn Ảo Thuật Cận Cảnh Hay Nhất Của Shin Lim-Shin Lim's Best Close up Card Magic
Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ