Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Yêu lấy chính mình

Love Yourshelf - Justin Bieber

756 lượt xem
THEO DÕI0

Yêu lấy chính mình

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ