Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Lifestyles: Diabetes, Learn Basic English Words

Lifestyles: Diabetes, Learn Basic English Words

1.212 lượt xem
THEO DÕI2

Lifestyles: Diabetes, Learn Basic English Words


 

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ