Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Anh có hiểu được những từ đang thoát ra khỏi miệng của tôi không?

Do You Understand the Words That Are Coming Out of My Mouth? - Rush Hour (1/5) Movie CLIP (1998) HD

1.656 lượt xem
THEO DÕI474

Anh có hiểu được những từ đang thoát ra khỏi miệng của tôi không?

Luyện Nghe Từ