Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Jim Carrey hài hước tại lễ trao giải Oscar năm 2014

Jim Carrey’s funny at the Oscars 2014

6.841 lượt xem
THEO DÕI1506

Học tiếng Anh Jim Carrey hài hước tại lễ trao giải Oscar năm 2014 - Jim Carrey’s funny at the Oscars 2014


Một số câu tiếng Anh trong video:
- So many people to talk to. = Quá nhiều người để nói chuyện
- I'm so excited tonight. = Tối nay tôi rất phấn khích
- You look at me when I’m talking to you, son! = Hãy nhìn ta khi ta đang nói, con trai!
- So intense man! = Quá căng thẳng!
- It's a dynamic art form. = Đó là dạng nghệ thuật linh động

Luyện Nghe Từ