Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nhiều kỹ năng, nhiều tài

Jack Of All Trades

2.141 lượt xem
THEO DÕI2920

Jack Of All Trades - Nhiều kỹ năng, nhiều tài. 


Thành ngữ tiếng Anh thông dụng với "Jack Of All Trades" được sử dụng phổ biến hàng ngày khi chúng ta muốn nói ai đó có nhiều kỹ năng, làm được nhiều việc, và lắm tài.


Xem thêm: 


5 Kỹ Năng Để Học Ngoại Ngữ


Kẻ Độc Tài


 


 


 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ