Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

I Won't Give Up - Tôi Sẽ Không Buông Xuôi

Jason Mraz

62 lượt xem
THEO DÕI53

I Won't Give Up - Tôi Sẽ Không Buông Xuôi-Jason Mraz

Danh mục Giọng Nam
Tags: Jason Mraz
Luyện Nghe Từ