Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

I Don't Miss You at All - Tôi Không Nhớ Em Chút Nào

FINNEAS

51 lượt xem
THEO DÕI30

I Don't Miss You at All - Tôi Không Nhớ Em Chút Nào-FINNEAS

Danh mục Giọng Nam
Tags: FINNEAS
Luyện Nghe Từ