Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

I Don't Want This Night To End

Luke Bryan

1.708 lượt xem
THEO DÕI1718

Girl, I know I don't know you.
But your pretty little eyes so blue


Bài hát được phát hành năm 2011 này nằm trong cuốn album Tailgates & Tanlines


 

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ