Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

I Don’t Wanna Live Forever - ZAYN, Taylor Swift

I Don’t Wanna Live Forever - ZAYN, Taylor Swift

569 lượt xem
THEO DÕI13

I Don’t Wanna Live Forever - ZAYN, Taylor Swift


 

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ