Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Làm sao để thực hiện cú kickflip một cách đơn giản nhất?

How to kickflip the easiest way?

411 lượt xem
THEO DÕI57

Làm sao để thực hiện cú kickflip một cách đơn giản nhất?-How to kickflip the easiest way?

Luyện Nghe Từ