Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2

Hội chợ phù hoa

Vanity Fair

843 lượt xem
THEO DÕI2573

Trong một thế giới mà mọi người đang phấn đấu vì những gì không đáng, không ai quyết tâm leo lên tầm cao của Hội Anh ngữ hơn là Cô Rebecca Sharp.


In a world where everyone is striving for what is not worth having, no-one is more determined to climb to the heights of English Society than Miss Rebecca Sharp.


tập 3: ra mắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2018

Danh mục Phim bộ
Luyện Nghe Từ