Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Hội chợ phù hoa

Vanity Fair

330 lượt xem
THEO DÕI 1747

Trong một thế giới mà mọi người đang phấn đấu vì những gì không đáng, không ai quyết tâm leo lên tầm cao của Hội Anh ngữ hơn là Cô Rebecca Sharp.


In a world where everyone is striving for what is not worth having, no-one is more determined to climb to the heights of English Society than Miss Rebecca Sharp.


tập 3: ra mắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2018

Danh mục Phim bộ
Luyện Nghe Từ