Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Giải thích về nhịp tim

Heartbeat Explained

9.334 lượt xem
THEO DÕI1705

Học tiếng Anh sức khỏe Giải thích về nhịp tim - Heartbeat Explained 
Một số câu tiếng anh trong phim:
- and relaxations of the heart = và giãn theo nhịp của tim
- the sound of your heart. = âm thanh của tim
- The heart circulates the blood = Quả tim lưu thông máu
- and the pulse rate per minute = và số nhịp trên phút


 

Luyện Nghe Từ