Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Phút giải trí: Jackson, Hòa nhạc, Monroe

ShowBiz Minute: Jackson, Concert, Monroe

5.377 lượt xem
THEO DÕI 1833

Học tiếng Anh Phút giải trí: Jackson, Hòa nhạc, Monroe - ShowBiz Minute: Jackson, Concert, Monroe


Cùng “dạo quanh” làng giải trí với những tin tức nổi bật về Randy Jackson, Rihanna và cuộc triển lãm những lá thư của Marilyn Monroe nào. Hứa hẹn sẽ rất thú vị!

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu