Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Phút giải trí: Jackson, Hòa nhạc, Monroe

ShowBiz Minute: Jackson, Concert, Monroe

4.891 lượt xem
THEO DÕI1705

Học tiếng Anh Phút giải trí: Jackson, Hòa nhạc, Monroe - ShowBiz Minute: Jackson, Concert, Monroe


Cùng “dạo quanh” làng giải trí với những tin tức nổi bật về Randy Jackson, Rihanna và cuộc triển lãm những lá thư của Marilyn Monroe nào. Hứa hẹn sẽ rất thú vị!

Luyện Nghe Từ