Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

322 lượt xem
THEO DÕI241

Google Tour Singapore - Hangouts 25 Eden Ang

Luyện Nghe Từ