Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Giờ Thì Chúng Ta Đã Biết Cáo Kêu Như Thế Nào

Now We Know What the Fox Says

138 lượt xem
THEO DÕI32
Giờ Thì Chúng Ta Đã Biết Cáo Kêu Như Thế Nào-Now We Know What the Fox Says
Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ