Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee (Bars and Melody Cover)

French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee (Bars and Melody Cover)

311 lượt xem
THEO DÕI0

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ