Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Feeling Lonely - Cảm Thấy Cô Đơn

Boy Pablo

84 lượt xem
THEO DÕI45
Feeling Lonely - Cảm Thấy Cô Đơn-Boy Pablo
Danh mục Giọng Nam
Tags: Boy Pablo
Luyện Nghe Từ