Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sick Feeling - Cảm Giác Chán Nản

Boy Pablo

61 lượt xem
THEO DÕI45
Sick Feeling - Cảm Giác Chán Nản-Boy Pablo
Danh mục Giọng Nam
Tags: Boy Pablo
Luyện Nghe Từ