Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Feelings - Cảm Xúc

Lennon Stella

67 lượt xem
THEO DÕI45

Feelings - Cảm Xúc-Lennon Stella

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ